ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ KEEP FIT

Πείτε μας τη γνώμη σας!

poll infographic-end

Στα πλαίσια της ανάγκης για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας μία απάντηση κάθε φορά:

Από που μάθατε για το Keep Fit;

Δείτε τα αποτελέσματα

Τι είδους συνδρομή έχετε επιλέξει;

Δείτε τα αποτελέσματα

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του Keep fit;

Δείτε τα αποτελέσματα

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το προσωπικό του Keep fit σε επίπεδο καθοδήγησης για σώστη - ασφαλή χρήση του εξοπλισμού;

Δείτε τα αποτελέσματα

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το προσωπικό του Keep fit σε επίπεδο ενδιαφέροντος για την πρόοδο των μελών;

Δείτε τα αποτελέσματα

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το προσωπικό του Keep fit σε επίπεδο ευγένειας και δημιουργίας θετικού - φιλικού κλίματος;

Δείτε τα αποτελέσματα

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας!