ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ KEEP FIT

Τα οφέλη του Shotokan KARATE

Τα οφέλη του  Shotokan KARATE εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών, διανοητικών και κοινωνικών ιδιοτήτων, των οποίων η εκμάθηση και βελτίωση γίνεται μέσω της εκπαίδευσης των πολεμικών τεχνών με ιδιαίτερο τρόπο (κυρίως ιαπωνικής κουλτούρας).

keepfit-gimnastirio-thessaloniki-shotokan-karate

Αντοχή : τα οφέλη στη φυσική κατάσταση των παιδιών είναι γνωστά. Τα φυσικά ενεργά παιδιά έχουν λιγότερα χρόνια προβλήματα υγείας και αυξημένου σωματικού βάρους από τα παιδιά που είναι στατικά. Η προπόνηση δυναμώνει την καρδιά, βοηθά στον έλεγχο του σωματικού βάρους και βελτιώνει την αντοχή.

Δύναμη : οι πολεμικές τέχνες ασκούν όλες τις μυϊκές ομάδες με γενικές ασκήσεις ενδυνάμωσης και εκρηκτικότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της μυϊκής δύναμης και σαν συνέπεια αυτού την καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης και αρμονικότερη, ασφαλέστερη ανάπτυξη των παιδιών.

Ευλυγισία, κινητικότητα, ισορροπία, αντανακλαστικά : οι ειδικές ασκήσεις των πολεμικών τεχνών (διατατικές, «ανοίγματα», συνδυασμοί κινήσεων, ασκήσεις ισορροπίας, αναπνοών κ.α) βελτιώνουν την νευρομυϊκή συναρμογή και τον έλεγχο των κινήσεων. Τα παιδιά αποκτούν καλύτερη αίσθηση του ρυθμού και των κινήσεων όλων των τμημάτων του σώματος. Η ταχύτητα αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσματα βελτιώνεται σημαντικά μαζί με την πλαστικότητα της κίνησής τους.

Ασφάλεια και αυτοάμυνα : τα παιδιά μπορεί στην εποχή μας να αντιμετωπίσουν πολλούς και σοβαρούς κινδύνους στη γειτονιά, στο σχολείο ή στο δρόμο, από συνομήλικους ή ακόμα και από μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικους. Η δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τους δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Τις περισσότερες φορές δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στις πολεμικές τέχνες. Στην πραγματικότητα, με την σιγουριά της γνώσης τους και την αυξημένη ικανότητα και δύναμή τους μπορούν να αποτρέψουν την άσκηση βίας σε βάρος τους, ή εάν χρειαστεί να ανταπεξέλθουν με επιτυχία ακόμη και όταν υστερούν σε δύναμη.

Ικανότητα εκμάθησης και συγκέντρωσης : τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν σύνθετες και καινούργιες τεχνικές, πράγμα που απαιτεί πλήρη αυτοσυγκέντρωση. Οι μαθητές πρέπει να συγκεντρωθούν έτσι ώστε να εκτελούν οποιαδήποτε τεχνική με ακρίβεια και ορθότητα. Αυτή ακριβώς η συγκέντρωση κάτω από συνθήκες πίεσης στο μάθημα και κυρίως στις εξετάσεις των ζωνών είναι παρόμοια με τις εξετάσεις του σχολείου. Τα παιδιά εξοικειώνονται με το άγχος και τη συγκέντρωση που απαιτούν οι εξετάσεις και αποδίδουν καλύτερα. Πρόσφατη έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε πως η τακτική παρακολούθηση μαθημάτων πολεμικών τεχνών βελτιώνει συνήθως και τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο.

Προσδιορισμός στόχων : Κάθε βαθμίδα (ζώνη) απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και αντιπροσωπεύει περισσότερη γνώση. Η σταδιακή εκμάθηση μπορεί να βοηθήσει και εκτός πολεμικών τεχνών, π.χ. στην εκμάθηση κολύμβησης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένων γλωσσών ή στο διάβασμα του σχολείου.

Πειθαρχία : η οργανωμένη φύση των πολεμικών τεχνών ενθαρρύνει μια βαθιά αίσθηση αυτοπειθαρχίας στους μαθητές. Κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει μαύρη ζώνη σε μια μέρα και έτσι οι μαθητές μαθαίνουν ότι οι στόχοι τους θα απαιτήσουν υπομονή, σκληρή προσπάθεια και κόπο καθώς και συστηματική μελέτη για αρκετά χρόνια. Το μήνυμα που παίρνουν είναι ότι για να αξίζει κάτι πρέπει να δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό. Οι πολεμικές τέχνες βοηθούν πολύ τα παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα. Διδάσκουν τον αυτοέλεγχο και τη συγκέντρωση και προκειμένου να εκτελεσθεί μια τεχνική σωστά οι μαθητές πρέπει να εστιάσουν έντονα στο στόχο τους.

Συναδελφικότητα : οι μαθητές αισθάνονται μια ισχυρή αίσθηση της συναδελφικότητας μεταξύ τους. Αυτό το συναίσθημα είναι βασισμένο στην κοινή εμπειρία αλλά και την ομαδική υπέρβαση των προκλήσεων.

Αυτοσεβασμός : ο αυτοσεβασμός βασίζεται στην αξία που δίνει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του. Εάν ο μαθητής νιώθει ικανός και βέβαιος, τότε μπορεί να νιώσει σεβασμό προς τον εαυτό του. Οι πολεμικές τέχνες χτίζουν τον αυτοσεβασμό με την παροχή μικρών προκλήσεων που οδηγούν σε επιτυχία. Οι μαθητές διδάσκονται να υπερνικούν τις προκλήσεις τους μέσα από την προπόνηση.

Σεβασμός : ο σεβασμός είναι εγγενής στις πολεμικές τέχνες. Οι μαθητές δείχνουν σεβασμό ο ένας στον άλλον, στο δάσκαλό τους και στη σχολή. Αυτό περνάει διάφορα μηνύματα : ευγνωμοσύνη για την εκμάθηση που λαμβάνει ο μαθητής και σεβασμός, μια αναγνώριση των δυνατοτήτων και των γνώσεων των άλλων. Οι πολεμικές τέχνες διδάσκουν τους μαθητές να εκτιμούν την ηλικία, την τάξη, τη γνώση και την εμπειρία. Σέβονται εκείνους που ξέρουν περισσότερα από αυτούς. Αυτός ο σεβασμός μπορεί επίσης να μεταφερθεί και στο σχολείο.

Ηρεμία : οι πολεμικές τέχνες λόγω των έντονων ασκήσεών τους επιτρέπουν στους μαθητές να απελευθερώσουν τη νευρικότητά τους πάνω στην άσκηση. Η εκτόνωση είναι πάντα ένας τρόπος να διασκορπιστεί ο θυμός. Οι γνώστες των πολεμικών τεχνών ενεργούν πάντα και παντού με ηρεμία. Αυτή η εσωτερική ειρήνη οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, αλλά είναι πιθανώς ένα αποτέλεσμα της βίωσης των αγχωτικών καταστάσεων κατά την εκμάθηση της αυτοάμυνας και της υπερνίκησής τους. Η εμπιστοσύνη που νιώθεις μέσω της γνώσης των πολεμικών τεχνών δημιουργεί ηρεμία σε αγχωτικές καταστάσεις.

Δημιουργία συνηθειών άσκησης : έχει αποδειχθεί πως τα παιδιά που ασκούνται συστηματικά στην παιδική ηλικία έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να ασκούνται και σαν ενήλικες, σε σχέση με τα παιδιά που δε γυμνάζονται, με όλα τα γνωστά οφέλη που αυτό θα έχει στην υγεία και την ποιότητα της ζωής τους.

Εναρμόνιση του δείκτη νοημοσύνης(Ι,Q) με το δείκτη συναισθημάτων(E,Q).: Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι πέρα από το δείκτη νοημοσύνης υπάρχει ένας άλλος δείκτης αυτός των συναισθημάτων, ο οποίος αυξάνεται και ανεβαίνει όσο ανεβαίνουν οι συναισθηματικές εμπειρίες ,οι γρήγορες εναλλαγές αντίθετων συναισθημάτων(φόβου- ηρεμίας ,ικανότητας -ανικανότητας ,προσπάθεια-εγκατάλειψης).Η μεγάλη έκθεση σε αγχωτικές καταστάσεις. Στη σχολή στη διάρκεια της καθημερινής προπόνησης μπορούμε να βιώσουμε τέτοια ποικιλία συναισθημάτων και σε διαφορετικότητα και σε όγκο. Επίσης κατά τη διάρκεια των αγώνων ειδικά σε αγώνες επιπέδου .

 

Τα παιδιά επίσης μαθαίνουν καλύτερα όταν υπάρχει μια ρουτίνα. Από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα θα αρχίσουν να αισθάνονται ασφαλείς, και όταν νιώσουν ασφαλείς θα γίνονται καλύτεροι μαθητές.

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ 2ου NI DAN SHOTOKAN

Πιστοποιημένος Προπονητής  από την Γ.Γ. αθλητισμού

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ SHOTOKAN KARATE στο KeepFit

Παιδιά (από 6 ετών): Τρίτη & Πέμπτη 18.00 – 19.00

Ενήλικες: Τρίτη & Πέμπτη 21.30 – 22.30

Κόστος: 25€/μήνα

 

Copyright 2016, KeepFit Γυμναστήριο Θεσσαλονίκη

Tags: , , ,