ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ KEEP FIT

Power Vibro

powervibro_one

powervibro_two

Η προπόνηση δόνησης ή αλλιώς προπόνηση αμφίπλευρης δόνησης έχει ως σκοπό την ακούσια ιδιοσύσπαση των μυών ελκύοντας τα αντανακλαστικά τους. Η προπόνηση αυτή θεωρείται προπόνηση νευρομυϊκών προσαρμογών και ιδιοδεκτικότητας λόγω του παράγοντα της επιτάχυνσης που καλείται το σώμα να αντιμετωπίσει πάνω στην πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχεία εκγύμναση, βελτίωση δύναμης, εκρηκτικότητας και ταχυδύναμης. Οι δονήσεις είναι συγκρίσιμες με τις επανειλημμένες εκκεντρικές φορτίσεις μικρού εύρους. Κατά την εκγύμναση με δονήσεις δημιουργείται υπεραιμία, πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια την υπερτροφία και την σταδιακή ανάπτυξη της δύναμης του μυός. Με την βοήθεια μις διάταξης εφαρμογής η οποία επιτρέπει την ρύθμιση της συχνότητας και του πλάτους ταλάντωσης, ενεργοποιούνται και αναπαράγονται εξειδικευμένες ταλαντώσεις σε όλες τις μυϊκές ομάδες, ακόμα και στα βαθύτερα και πιο λεπτά στρώματα. Αυτή την διαδικασία την ονομάζουμε νευρομυϊκή διέγερση.